Stratejik İK

İK profesyonelleri "dıştan-içe" düşünmeli. Önce müşterilerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarını anlamalı. Bu ihtiyaçlar İK'nın nasıl organize olması gerektiği kadar değer yaratmak için insanları nasıl seçmesi, ödüllendirmesi, geliştirmesi ve elde tutması gerektiğini de belirler. Stratejik İK'nın üç görevi yetenek, liderlik ve organizasyonel kabiliyet geliştirmektir.