Sosyal Sorumluluk & Çalışan Bağlılığı

Sosyal Sorumluluk bir Organizasyonel Kabiliyettir. Stratejinizle uyumlu, iç ve dış paydaşları içine alan, iletişimi ve etki ölçümü yapılan sosyal sorumluluk projeleri itibarınızı, müşteri sadakatini ve çalışan bağlılığını artırır. Kurumsal sosyal sorumluluğu ve çalışan gönüllüğünü önemseyen şirketlerde çalışan sosyal duyarlılığı yüksek insanlar, daha yüksek performanslı, daha iyi takım oyuncusu ve daha iyi lider olurlar.

Sürdürülebilir bir dünya için tüm bireyler ve şirketler sosyal sorumluluklarının bilincinde olmalı. Eğitimli yeni nesil bu sosyal duyarlılıkla yetişiyor ve çalışacağı şirketin de sosyal duyarlılığını görmek istiyor. Yetmiyor çalışan gönüllülüğünü nasıl desteklediğini merak ediyor.

Sosyal Sorumluluk, Organizasyonel bir Kabiliyettir

Sosyal sorumluluk aslında bir organizasyonel kabiliyet. Sosyal sorumluluk alanında dünyanın önde gelen şirketlerinin müşterileri bu şirketlerle çalışmaktan gurur duyuyorlar dolayısıyla sadakatleri çok yüksek; işveren markaları daha güçlü dolayısıyla doğru insan kaynağına daha kolay ulaşabiliyorlar; çalışanları daha bağlı dolayısıyla performansları rakiplerine göre daha yüksek; lider yetiştirmede daha iyiler dolayısıyla yatırımcılar bu şirketlerin geleceklerine daha fazla güveniyorlar.

Siz de birçok sürdürebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyor olabilirsiniz. Bunları içte de dışta etkin bir şekilde koordine edebiliyor, iletişimini yapabiliyor ve etkisini ölçebiliyor musunuz?

Sosyal sorumluluğu bir organizasyonel kabiliyet olarak benimsemek isterseniz sizinle çalışmak isteriz. Stratejiniz ve şirket markanızla uyumlu, iç ve dış paydaşlarınızın dahil olduğu, sosyal etkisi yüksek birçok proje geliştirmenize ve bunu en iyi şekilde duyurmanıza yardımcı olabiliriz.

KSS ve Çalışan Gönüllüğü Yönetiminde Yeni Sayfa: ELVER

Bu alanda yaratacağımız fark, 2017’nin ilk çeyreğinde “Bir olduk, çok olduk” sloganıyla hayata geçirmeye hazırlandığımız projemiz ELVER ile çok daha artacak.

ELVER, profesyonel çalışanların topluma değer katacak projeler yaratmalarını sağlayan ve istedikleri projeleri desteklemelerini kolaylaştıran online bir platform. Burada şirketler, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimciler bir araya geliyor. Şirketler, çalışanlarının inandıkları amaçlar doğrultusundaki gönüllülük faaliyetlerini destekliyor. Çalışanlar, kişisel ve mesleki bilgi-becerilerini kullanarak gönüllü oluyor, sosyal bir ortamda etkinlikler düzenliyor ve diğer etkinliklere katılarak istedikleri projeleri destekliyor. STK’lar ise kendilerini, projelerini tanıtarak maddi, ayni ve insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mutlu ve huzurlu bir toplumun temelinin iyi insanlar olduğuna inanıyoruz. Ortak değerler ve amaçlar paylaşan iyi insanları, birlikte olabilecekleri, çalışabilecekleri, üretebilecekleri bir ortamda bir araya getirip güzel işler yapmalarını sağlayacağız.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllüğü yönetimi alanlarında neler yapabiliriz konuşmak isterseniz lütfen bizi arayın veya bize yazın.