İK Nasıl Değer Yaratır? Yeni İK Yetkinlikleri ile..

İnsan Kaynakları Nasıl Değer Yaratır?

Bu eğitime neden katılmalısınız?

Prof. Dave Ulrich, İK’nın gelişimine hayatını adamış, bu alanda sayısız araştırmalar yapmış, makale ve kitaplar yazmış, İK alanının tartışmasız en önde gelen fikir önderlerinden biridir. Dave Ulrich’in kurucusu, bizim de Türkiye ortağı olduğumuz RBL Group, 30 senedir Michigan Üniversitesi ile birlikte, bir İK profesyonelinin yüksek performanslı algılanabilmesi için sahip olması gereken yetkinliklerin ne olması gerektiğini araştırmaktadır.

Kısaca HRCS (HR Competency Study) veya İKYA (İnsan Kaynakları Yetkinlikleri Araştırması) olarak adlandırdığımız araştırmanın yedinci ayağı, 2015 yılında tüm dünyada 1.500 şirketten 3.000 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Verilerin %10’u Türkiye’den toplanmıştır.

Bu araştırma bize değişen iş ortamında İK’dan beklentilerin nasıl değiştiğini göstermiş ve bir İK profesyonelinin başarılı olması için neler yapması gerektiğini anlamamızı sağlamıştır.

Gelen talepler nedeniyle ilk defa bir açık eğitim olarak düzenlediğimiz bu eğitimde katılımcıların 2 günlüğüne insan kaynakları alanında çalıştıklarını unutup kendilerini birer işadamı/işkadını gibi düşünerek iç ve dış paydaşlarının beklentilerini anlamaya çalışmalarını ve bu beklentileri karşılayacak çözümleri bulmalarını istiyoruz.

İK sektöründe on yıllardır nasıl daha stratejik olunabileceği konuşulmaktadır. Değer yaratmayı öğrenen İK profesyonelleri, şirket stratejilerini hayata geçirmekte ne kadar kritik bir rol üstlendiklerini tüm paydaşlarına gösterebilirler. Asıl engel “stratejik olmak” değil, değişen sosyal, teknolojik, ekonomik ve politik şartlarda, şirket stratejilerine uygun olarak geliştirilecek katma değerli hizmetlerle “stratejik kalmak”tır.

Etkin bir İK profesyoneli olmak için sahip olmanız gereken yetkinlikleri öğrenmek ve tüm paydaşlar gözünde İK’ya itibarlı bir yer kazandırabilmek için sizi bu eğitimed aramızda görmek istiyoruz.


Katılımcılar:

  • İK Yetkinliklerini anlayıp, gelişime açık yönlerini tespit edecekler, gelişim planı yapacaklar,
  • Dış dünyayı okumayı öğrenecekler, dış gerçeklerin şirkete etkilerini öngörerek teklikeleri bertaraf etmek, fırsatları yakalamak için strateji geliştirecekler,
  • Paydaşlarını tespit edecek, beklentilerini anlayacak ve önceliklendirecekler, bu beklentileri karşılamaya yönelik iş planı yapacaklar,
  • Şirket stratejisiyle, İK uygulamalarını hizalayarak değer yaratmayı öğrenecekler.

Eğitmen

Pelin Urgancılar, Solid Consulting Partners, Kurucu Ortak

Pelin, organizasyon, liderlik ve insan kaynakları gelişiminde dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden RBL Group’un Türkiye ortağıdır. Değişim yönetimi konusunda uzman olan Pelin’in misyonu, üst düzey yöneticilerde, şirketlerinin finansal olmayan (intangible) değerini, doğru insan kaynakları yönetimiyle nasıl artırabilecekleriyle ilgili farkındalık yaratmak, ve bunu yaparken İK profesyonellerinin de üst yönetimden bu çerçevede gelecek taleplere cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamaktır. Pelin yurtiçi ve dışında birçok yerli ve yabancı şirkete liderlik ve işveren markası geliştirme, entegre insan kaynakları sistemleriyle performans artırma ve inovasyon kültürü yaratma konularında yardımcı olmuştur.

Pelin, 2012’de McGraw-Hill’den çıkan Global HR Competencies: Mastering Competitive Value from the Outside-in kitabının Türkiye bölümünün yazarıdır.

RBL’e katılmadan önce uzun yıllar dünyanın önde gelen insan kaynakları yönetim danışmanlığı şirketlerinden Hay Group’da sırasıyla İş Geliştirme Müdürü ve Güneydoğu Avrupa Bölgesinden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Pelin, Türkiye’nin ilk on-line işe alım sitesi Kariyer.Net’in kuruluşunda da Satış Müdürü olarak görev almıştır.

Eğitim Tanıtım Kartı

Amaç
Değeri belirleyen hizmeti alandır inancından hareketle İK’nın iç ve dış paydaşlarını tanımak, beklentilerini anlamak ve onlara değer yaratmayı öğrenmek. Yeni İK Yetkinliklerini anlayarak klasik İK yaklaşımından farklı “Dıştan-içe” düşünmeyi ve çalışmayı öğrenmek.
Süre
2 Gün
Dil
Türkçe
Tarih
7-8 Aralık 2016
Yer
Workinton Maçka
Ücret
850 USD + KDV
Kimler Katılmalı
Minimum 5 sene İK tecrübesine sahip veya farklı bir departmandan İK departmanına geçmiş/geçecek olan, diğer departmanların yöneticileriyle çalışan/çalışması planlanan, İK departmanında lider olarak görev yapan ya da ileride liderlik pozisyonuna getirilmesi düşünülen, yüksek potansiyelli ve başarılı olabilmesi için stratejik düşünmesi kritik kişiler
 
Kayıt Formu